II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
24

Huwelijken

De kerkeraden zullen er op toezien dat de leden van de gemeente hun huwelijk aangaan overeenkomstig het Woord van God. Na de burgerlijke voltrekking ervan zal de voorbede van de gemeente plaatsvinden met schriftuurlijke onderwijzing in de lijn van een daartoe bestemd formulier.