II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
23

Attesten

Aan hen die uit de gemeente vertrekken, zullen de kerkeraden een getuigenis aangaande hun leer en leven meegeven, gericht aan de kerkeraad in de plaats waar zij zich vestigen.
Indien zij nog geen openbare belijdenis hebben afgelegd zal een doopattest worden gezonden naar de kerkeraad van de zusterkerk aldaar.