II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
21

Bediening van het heilig avondmaal

Het heilig avondmaal zal in een openbare samenkomst van de gemeente worden bediend. Deze bediening zal tenminste eens in de drie maanden plaatsvinden en gepaard gaan met schriftuurlijke onderwijzing in de lijn van een daartoe bestemd formulier. De wijze van bediening zal met het oog op wat het meest tot opbouw van de gemeente strekt, behoudens het in Gods Woord bepaalde, door elke kerkeraad zelf worden vastgesteld.