II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
18

Eredienst; bediening van het Woord; christelijke feestdagen

De kerkeraden zullen de gemeenten op de dag des Heren in de regel tweemaal samenroepen. In elke samenkomst zal het Woord van God worden bediend.
Zo mogelijk zal in één dienst de hoofdsom van de christelijke leer naar de orde van de Heidelbergse catechismus worden verkondigd.
Over de viering van de christelijke feestdagen zullen de plaatselijke kerken ieder voor zich oordelen.