I. De diensten

Artikel
12

Ambtstermijn ouderlingen en diakenen

De ouderlingen en diakenen zullen naar plaatselijke regeling twee of meer jaren dienen. Tenzij de kerkeraad oordeelt dat de omstandigheden het wenselijk maken dat zij langer dienen dan is overeengekomen, zullen zij na hun ambtstermijn door anderen vervangen worden. Voor dit oordeel van de kerkeraad zal de instemming van de gemeente worden gevraagd.