Artikel
1

Doel en inhoud van het akkoord

In de gemeenten van Christus behoort alles in goede orde te gebeuren. Daartoe is overeengekomen een regeling met betrekking tot:
I. De diensten.
II. Het opzicht over de leer en de eredienst.
III. De tucht.
IV. De kerkelijke vergaderingen.