Artikel 28

Artikel 13 KO
(agenda 3.6)

14-09-02

Commissie: commissie 5

Materiaal:

brief van de Particuliere Synode Utrecht d.d. 14 februari 2002 (met bijlage), waarin de Generale Synode Zuidhorn 2002 verzocht wordt een (studie)deputaatschap in te stellen om, in samenwerking met de Vereniging Samenwerking Emeritering, de (kerkrechtelijke) vragen rond de mogelijkheden tot vervroegde emeritering te onderzoeken, teneinde eventueel concrete voorstellen te doen tot nadere regelgeving met betrekking tot artikel 13 KO.

Besluit:

dit verzoek te voegen bij het opdrachtenpakket voor het deputaatschap Dienst en recht, en het deputaatschap te vragen over deze zaak te rapporteren aan de volgende generale synode.

Grond:

het betreft hier een nieuwe zaak, die in de kerkelijke weg aan de orde is gesteld en die aansluit bij het reeds vastgestelde opdrachtenpakket voor het deputaatschap Dienst en recht (zie Acta artikel. 29).

Het voorstel is voorbereid door het moderamen. Het wordt met algemene stemmen aangenomen.