Herziening van de kerkorde art. 133-136

Art. 386. Thans geeft de praeses in bespreking de artikelen 133-136 van de voorlopig vastgestelde kerkorde.

T.a.v. artikel 133 wordt besloten het onveranderd vast te stellen.

Met het voorstel van de deputaten en de commissie om lid 1 van artikel 134 tot een zelfstandig artikel te maken en lid 2 als artikel 136 aan het slot te plaatsen kan de synode zich verenigen.

Het voorstel van de commissie om aan het slot van artikel 134 in plaats van „en voor wat betreft de kerkeraad ...” te lezen „en dat slechts met goedvinden van de naaste meerdere vergadering” heeft niet de instemming van de deputaten. Na enige discussie besluit de synode het voorstel van de commissie niet te aanvaarden en het bedoelde slot geheel te laten vervallen.

Tenslotte wordt artikel 135 ongewijzigd vastgesteld en als artikel 136 aanvaard het oude lid 2 van artikel 134.

Nu de synode hiermee door de bespreking van de artikelen van de kerkorde. althans in eerste instantie, is heengekomen spreekt de praeses zijn blijdschap erover uit, dat dit omvangrijke en moeilijke werk grotendeels klaar is en dankt hij de vergadering voor haar medewerking, waardoor een vlotte behandeling werd mogelijk gemaakt.