Herziening van de kerkorde art. 55-59

Art. 342. De artikelen 55-59 van de voorlopig vastgestelde kerkorde komen nu in bespreking (zie bijlage LXXVIII a, b en c).

Op voorstel van de commissie besluit de synode in lid 1 van artikel 55 de laatste woorden (vanaf „welker ressorten”) te laten vervallen. De door de deputaten voorgestelde wijzigingen in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel worden aanvaard. Tenslotte wordt nog besloten in lid 2 „zeven” te veranderen in „zes”. Aldus gewijzigd wordt heel dit artikel goedgekeurd.

De artikelen 56 en 57 worden onveranderd vastgesteld.

Artikel 58 wordt in de enigszins gewijzigde redactie, die door de deputaten en de commissie is geadviseerd, aangenomen.

Ook over artikel 59 is er tussen de deputaten en de commissie overeenstemming. De synode aanvaardt het met de kleine wijziging, die erin is aangebracht.