Der Classe van Delft is opgheleijt van den Sijnodo de Kercke van Gorichom voor eenen tijdt langh met eenen Dienaer te versien t’ sij met Hadriano Ianss. of met Regnero, den welcke die van Gorichom met namen begheert hebben.