Op de vraghe van die van Delft, Ofmen eenen Lombardier ten Nachtmale mach toelaten, R. Neen, want hoewel sulcke hanteeringhe vanden Magistraet toeghelaten is, Soo isse nochtans meer om der hertheijt ende boosheijt der menschen hertes wille dan na den wille Godes toeghelaten. Daerbeneuens souden veele hondert menschen door die toelatinghe eens sulcken mensches gheerghert worden.