Is besloten dat de belijdinghe des gheloofs vanden gheenen die te voren gheexamineert sijn in deser ionckheijt der Kercke met een ia woort gheschieden sal.