Men sal de predicatie beghinnen van desen woorden na t’ ghesangh des Psalms, Onse hulpe sij inden naem des Heeren etc. Item de predicatie besluijten met den seghen Num. 6.