Men sal de Classische versamelinghen op verscheiden plaetsen d’ een na d’ ander houden, ende het sal der Classe toestaen eerse scheijt t’ elcken de plaetse der naestcomende versamelinghe te benamen.