Is besloten datmen aen die van Enghelandt, Wesel, Embden, Antwerpen schrijuen sal datse den 45 artikel nacomen, belouende dat wij t’ selue oock neerstelick doen willen. Dit sal doen Iohannes Gerobulus.