Kerkorde NHK (1951) Ord. 12-2-3

Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 2.

Aanvrage en afkondiging.

Lid
3

De indiening van het verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt zo spoedig mogelijk na de aanvrage aan de gemeente bekend gemaakt.