Kerkorde NHK (1951) Ord. 11-7-4

Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 7.

Het besluit tot gebruik van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht.

Lid
4

Binnen acht dagen na de dag, waarop de termijn in eerste aanleg om in beroep te gaan of in tweede aanleg om vernietiging te vragen, is voorbijgegaan, zonder dat van dit middel is gebruik gemaakt, zendt het consistorie of de commissie voor het opzicht, door welke de uitspraak werd gedaan, een afschrift daarvan aan de commissie voor het opzicht uit de generale synode.