Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-7-3

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 7.

De opneming onder de belijdende leden.

Lid
3

Zij, die nog niet gedoopt mochten zijn, ontvangen daarbij, na de belijdenis des geloofs, de Heilige Doop.