Kerkorde NHK (1951) Ord. 8-2-6

Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 2.

De toelating tot de Doop.

Lid
6

Verzuimt de kerkeraad deze schriftelijke toestemming binnen twee weken af te geven, dan wordt deze kerkeraad geacht zijn toestemming te hebben gegeven.