Akkoord NGK (2015) Art. 33

IV. De kerkelijke vergaderingen

Artikel
33

Besluitvorming

Een regiovergadering of landelijke vergadering behandelt de haar voorgelegde zaken op kerkelijke wijze, waarbij zij naar overeenstemming streeft voordat een zaak door stemming wordt beslist.