Kerkorde vGKN (2008) 39

Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

Artikel
39

Als aan een kerk twee of meer predikanten zijn verbonden zal ernaar gestreefd worden dat zij beurtelings worden afgevaardigd naar de classicale vergadering.