Kerkorde vGKN (2008) 35

Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel
35

In plaatsen, waar geen kerkenraad kan zijn en toch leden wonen, zullen deze leden door de classis onder de zorg van een naburige kerkenraad gesteld worden.