Kerkorde VGKSA (2005) 54

Opsig oor die leer en die erediens

Artikel
54

Ondertekening van die belydenis deur ouderlinge en diakens

Die ouderlinge en die diakens sal ook die genoemde formuliere van eenheid onderteken, waarvoor die bestemde formulier gebruik word.