Kerkorde Middelburg (1581) Art. 33

Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
33

De instructien der dinghen die in den meerdere vergaderinghen te handelen zijn, sullen niet eer gheschreven werden, voordat de besluijtinghen der voorgaenden Sijnoden ghelesen zijn, opdat tghene eens afghehandelt is, niet wederomme voorghestelt werde, ten ware dat ment achtede verandert te moeten zijn.