Kerkorde Middelburg (1581) Art. 21

Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
21

In desen tsamencoemsten sullen gheen andere dan kerckelicke saecken, ende tselve op kerckelicke wijse ghehandelt werden.