Kerkorde Middelburg (1581) Art. 20

Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
20

Vierderleij kerckelicke tsamencoemsten sullen onderhouden werden. De Kerckenraedt: de Classicale vergaderinghe: de particuliere Sijnoden: ende de generalen ofte Nationalen.