Kerkorde Middelburg (1581) Art. 2

Van den Diensten

Artikel
2

De Diensten zijn vierderleij: Der Dienaren des Woordts, der Doctoren, Ouderlinghen ende Diaconen.