DepKnK CGK (2011) Art. 62

|52|

Art. 62

Het staat in de vrijheid van de kerken gebruik te maken van het verkorte avondmaalsformulier in de tweede dienst en bij de bediening van het avondmaal in tehuizen en stichtingen. (1971/2)