Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 2

Vande Diensten

Artikel
2

De Diensten zijn vierderley: Der Dienaren des Woordts / der Doctoren / der Ouderlinghen / ende der Diaconen.