Acta GKv (2011) Art. 23

|29|

28 mei 2011

Artikel 23

Revisieverzoek gasten aan het avondmaal (GS Zwolle-Zuid 2008, art. 22, besluit 3)

Materiaal:
1. Acta GS Zwolle-Zuid 2008, artikel 22, besluit 3: “te voldoen aan het verzoek in de brief van de Gereformeerde Kerk te Alkmaar, door uit te spreken, dat wanneer instemming gevraagd wordt met de gereformeerde leer niet meer of minder gevraagd wordt dan wanneer er instemming gevraagd wordt met ‘de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt’”;
2. brief van de Gereformeerde Kerk te Veenendaal-Oost d.d. 8 januari 2010 met verzoek om van genoemd besluit van de GS Zwolle-Zuid terug te keren naar het besluit van de GS Amersfoort- Centrum 2005 (Acta, art. 50), met als argument: “instemming met alleen de Apostolische Geloofsbelijdenis geeft te veel ruimte aan de mogelijkheid tot het niet delen in essentiële geloofsstukken”;
3. brief van de Gereformeerde Kerk te Vroomshoop d.d. 12 december 2010 met verzoek om een uitspraak die helderheid schept over de interpretatie en reikwijdte van de formulering waar het besluit van de GS Zwolle-Zuid naar verwijst, (‘de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt’) met als argument dat het door deze uitspraak niet meer duidelijk is of instemming gevraagd wordt met ‘heel de gereformeerde leer’ of ‘louter instemming met de apostolische geloofsbelijdenis’, wat schadelijk is voor de onderlinge eenheid.

Besluit:
niet te voldoen aan de verzoeken van de Gereformeerde Kerken te Veenendaal-Oost en te Vroomshoop.

Gronden:
1. de GS Zwolle-Zuid 2008 heeft met artikel 22, besluit 3 het besluit van de GS Amersfoort-Centrum 2005, artikel 50 niet gewijzigd, alleen toegelicht;
2. de GS Zwolle-Zuid stelt bij wijze van toelichting het instemming vragen met de gereformeerde leer gelijk met het vragen om instemming met de ‘leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt’. Er is geen sprake van instemming met ‘alleen’ of ‘louter’ de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Bespreking
De commissie Utrecht meldt dat plaatselijk verschillend wordt omgegaan met de regeling zoals die op de GS Amersfoort-Centrum 2005 is vastgesteld. De nadere besluitvorming op de GS van Zwolle-Zuid in 2008 zou hier volgens de briefschrijvende kerken ook van afwijken. De commissie is echter van mening dat het besluit van de GS Zwolle-Zuid niet afwijkt van de besluiten van de GS Amersfoort-Centrum. In de vergadering wordt nog opgemerkt dat er achter de revisieverzoeken wel een heel verhaal schuilt. Verder vindt er geen bespreking plaats.

Het besluit wordt genomen met 33 stemmen voor bij 3 onthoudingen.

De preses dankt de commissie voor haar werk.