Kerkorde NHK (1951) Art. XX-1

Kerkorde.

 

Artikel XX. Van de herderlijke zorg en het opzicht.

Lid
1

Gehoor gevend aan het woord van haar Herder, vervult de gemeente haar pastorale opdracht.