Kerkorde GKN (1905) Art. 19

Van de diensten

Artikel
19

De gemeenten zullen, voor zooveel noodig, arbeiden, dat er studenten in de Theologie zijn, die door haar onderhouden worden.