Kerkorde GKv (1978) Art. 83

Artikel
83

Geen heerschappij

Geen kerk mag over andere kerken, geen ambtsdrager over andere ambtsdragers, op welke wijze ook, heersen.