Kerkorde GKv (1978) Art. 66

III. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
66

Catechismusprediking

De kerkeraad zal er zorg voor dragen, dat als regel eenmaal per zondag in de prediking de leer van Gods Woord verklaard wordt zoals die samengevat is in de Heidelbergse Catechismus.