Kerkorde GKN (1933) Art. 2

Van de diensten

Artikel
2

De diensten zijn vierderlei: der dienaren des Woords, der doctoren, der ouderlingen en der diakenen.