Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-13

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Huisgemeenten na opheffing van een gemeente

Lid
13

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van deze huisgemeente berust bij de in lid 12 genoemde ambtelijke vergadering.