Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-2-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 2.

De gemeenschap van de gemeente

Lid
6

Voor wijkgemeenten zijn deze bepalingen van overeenkomstige toepassing.