Akkoord NGK (1982) Art. 36

IV. De kerkelijke vergaderingen

Artikel
36

Afvaardiging naar regionale vergaderingen

Naar de regionale vergaderingen zenden de genabuurde kerken elk twee stemhebbende afgevaardigden, voorzien van een bewijs van afvaardiging en eventuele instructies. Deze vergaderingen worden in de regel tweemaal per jaar gehouden, waarbij een afgevaardigde van telkens een andere kerk voorzitter is.