Akkoord NGK (1982) Art. 27

III. De tucht

Artikel
27

Berouw en verzoening

Wanneer het vermaan van de kerkeraad berouw tot gevolg heeft, zal de verzoening op zulk een wijze plaatsvinden als de kerkeraad juist oordeelt.