Akkoord NGK (1982) Art. 6

I. De diensten

Artikel
6

Beroeping en onderzoek van candidaten

Wanneer een candidaat beroepen wordt in een gemeente en hij het beroep aanvaardt, zal de regionale vergadering van het ressort, waartoe de beroepende gemeente behoort, een onderzoek instellen, alvorens hem tot de volle dienst van Woord en sacramenten toe te laten.