Kerkorde GKN (1957) HVII.

Hoofdstuk VII

Slotbepalingen

Kerkorde GKN (1957) Art. 129

Hoofdstuk VII

Slotbepalingen

Artikel
129 [133]

1. Bij de vervulling van hun taak zullen de ambtsdragers zich verre houden van alle heerschappijvoering van de een over de ander en zullen zij alles heenleiden naar de onderwerping aan de heerschappij van de enige Meester, Christus.
2. Hetzelfde geldt van de ene kerk tegenover de andere.

Kerkorde GKN (1957) Art. 130

Hoofdstuk VII

Slotbepalingen

Artikel
130 [134]

Van de bepalingen der kerkorde zal men niet afwijken dan alleen onder bijzondere omstandigheden.

Kerkorde GKN (1957) Art. 131

Hoofdstuk VII

Slotbepalingen

Artikel
131 [135]

Indien en voorzover buitengewone omstandigheden van land en volk het normaal functioneren van het leven der kerk onmogelijk maken, staat het aan de daarvoor in aanmerking komende vergaderingen of deputaten vrij van de kerkorde af te wijken en de door de omstandigheden tijdelijk geboden maatregelen te nemen.

Kerkorde GKN (1957) Art. 132

Hoofdstuk VII

Slotbepalingen

Artikel
132 [136]

Wijziging van de kerkorde kan alleen geschieden krachtens besluit van de generale synode.