Kerkorde GKN (1957) Art. 123

Hoofdstuk VI

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel
123 [128]

In voorkomende gevallen zullen de kerken tot overheid en volk haar getuigenis doen uitgaan.