Kerkorde GKN (2001) Art. 71.1

Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

b. Dienst des Woords

Artikel 71

Lid
1

In de kerkdiensten zal het Woord worden bediend door de Heilige Schrift te verklaren en toe te passen.