Kerkorde GKN (2001) Art. 2.1

Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 2

Lid
1

De ambten, waaraan in opdracht van Christus het dienstwerk in de gemeente is toevertrouwd, zijn die van dienaar des Woords, van ouderling en van diaken.