Kerkorde PKN (2004) Ovb. 198a

Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
198a

De classicale vergaderingen dragen reeds in behandeling genomen zaken die met ingang van 1 januari 2013 vallen binnen de bevoegdheid van het breed moderamen van de betrokken classicale vergadering, per 1 januari 2013 over aan het breed moderamen, tenzij het breed moderamen van oordeel is dat het de voorkeur verdient dat deze zaken door de classicale vergadering worden afgehandeld.1


1 Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 198a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.