Kerkorde GKv (2014) F80

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F80

klachtrecht bij seksueel misbruik

F80 Ter zake van seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris in een kerkelijke relatie staat een klachtrecht open op de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties volgens de generale regeling.