Kerkorde NHK (1951) Ovb. 255

Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 13.

No.
255

De ter plaatse op 30 April 1951 bestaande regelingen voor en van de bijeenkomsten van de plaatselijke predikanten in een ministerievergadering gelden, zo het ministerie daartoe besluit, per 1 Mei 1951 voor het plaatselijk ministerie, met dien verstande, dat die bepalingen daaruit, welke in strijd mochten zijn met de bepalingen van de kerkorde, vóór 1 September 1951 worden gewijzigd.