Kerkorde NHK (1951) Ovb. 234

Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 10.

No.
234

Voor het gebruik van een formulier geldt het bepaalde in overgangsbepaling no. 188.