Kerkorde NHK (1951) Ovb. 214

Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 8.

No.
214

Voor het gebruik van het formulier geldt het bepaalde in overgangsbepaling no. 188.