Kerkorde GKN (1892) Art. 1

Artikel
I.

Om goede orde in de Gemeente Christi te onderhouden, zijn daarin noodig de Diensten, Samenkomsten, opzicht der Leer, Sacramenten en ceremoniƫn, en Christelijke straf. Waarvan hierna ordelijk zal gehandeld worden.